Cumartesi, Mayıs 12, 2007

İçeriz Şarap


Ey zahit şaraba eyle ihtiram,
Müslüman ol terk et bu kılükali.
Ehline helaldir na-ehle haram,
Biz içeriz bize yoktur vebali.
 
Sevaba girmek çün içeriz şarap,
İçmezsek oluruz düçar-i azap.
Senin aklin ermez bu başka hesap,
Meyhanede bulduk biz bu kemali.
 
Kandil geceleri kandil oluruz,
Kandilin içinde fitil oluruz.
Hakkı göstermeye delil oluruz,
Fakat kör olanlar görmez bu hali.
 
Sen münkirsin sana haramdir bade,
Bekle ki içesin öbür dünyada.
Bahs açma Harabi  bundan ziyade,
Çünkü bilmez haram ile helali.
Harabi


Şiirin Sözlüğü :
zahit: Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp,
buyurduklarını yerine getiren (kimse).

İhtiram: Saygı.

bade : Şarap , içki.
kılükal :
Dedikodu, söylenti.
düçar : Uğramış, yakalanmış, tutulmuş.
münkir : İnkâr eden, kabul etmeyen.
ziyade : Çok, daha çok, daha fazla.
çün : İçin.
( TDK Sözlüğü'nden )