Salı, Mayıs 31, 2011

Neo-Panopticon

Denetim toplumları, bireysel alanları değil, ortak politik alanları yıkar ve insanları izole bireysel alanlara mahkum eder, böylece herkesi istenen sınırlara doğru geriletir. Dinlenen telefonlar, görüntü kayıtları, basılmamış bir kitabı yok etmek "bireysel özgürlükler"e müdahaleden çok "ortak politik alan" yaratma çabalarına karşı işleyen bir iktidar teknolojisidir. İktidarların kendi politik düşmanlarına karşı kullandıkları silahtır.

Express 118 - Kozmomilitan