Perşembe, Mayıs 17, 2007

Geldi Geçti Ömrüm Benim

Geldi geçti ömrüm benim,
şol yel esip geçmiş gibi.

Hele bana şöyle geldi,

şol göz yumup açmış gibi.

İşbu söze Hak tanıktır, 
bu can gövdeye konuktur.

Bir gün ola çıka gide,

kafesten kuş uçmuş gibi.


Miskin âdem oğulları,

Ekinlere benzer gider.

Kimi biter kimi yiter,

yere tohum saçmış gibi.


Bu dünyada bir nesneye,

yanar içim göynür özüm.

Yiğit iken ölenlere,

gök ekini biçmiş gibi.


Bir hastaya vardın ise,
bir içim su verdin ise.
Yarın anda karşı gele,

Hak şarabın içmiş gibi.


Bir miskini gördün ise,

bir eskice verdin ise.

Yarın anda sana gele,

Hak libâsın biçmiş gibi.


Yunus Emre bu dünyada,

iki kişi kalır derler:

Meğer Hızır İlyas ola,

abıhayat içmiş gibi.

Yunus Emre

Hızır-İlyas :
Hızır, bazı İslam bilginlerine göre peygamber olup,
asıl adı “Elyasa”dır. Bazı bilginler ise Hızır’ın veli
veya melek olduğunu iddia etmişlerdir. Rivayete
göre Hızır ile İlyas, “ab-ı hayat” içmişler ve
ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır. Bu iki arkadaş ab-ı
hayatı içtikten sonra; Hızır karadakilerin, İlyas ise
denizdekilerin yardımcısı olmuştur. Hızır ile İlyas
6 Mayıs tarihinde buluşurlarmış. Bu buluşma ile
birlikte dünya da yeşilliklere bürünürmüş.


Şiirin Sözlüğü :
göynümek :
Dertlenmek, üzülmek, içlenmek.
miskin :Hoş görülemeyecek durumlar karşısında
tepki göstermeyen (kimse).//eskimiş Âciz, zavallı
libas :Giysi
Abıhayat :
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük
sağladığına inanılan bir su, bengi su.
( TDK Sözlüğü'den)

Hiç yorum yok: