Pazar, Eylül 10, 2006

Gaybi, Attığın Ok Bu Mu''Alanya beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı bir okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, gaybi arkasından koşar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer. Arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Abdal Musa karışır ve koltuğunun altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa 'ya bağlanır. Alanya beyi oğlunu tekkeden kurtarmak ister ama Gaybi , Musa'dan ayrılmaz.Bey Teke Beyi'ne başvurarak oğlunun kurtarılmasını ister.Teke Beyi'nin gönderdiği ordu Musa 'nın kuvvetlerine yenilir., Gaybi tekkede kalır.''

Alevi -Bektaşi Kültür ikliminin yetiştirdiği önemli bir derviş-ozanı olan Kaygusuz Abdal ömrünün büyük bölümünü Abdal Musa Tekkesinde geçirmiş. Yaz tatilinde yolumuz Elmalı'nın Tekke Köyü'nden ikinci kez geçince , bu hikayeyi de anlatmak farz oldu.Şimdi onun bir şiirini okuyun:

Bundan Sana Ne
Ademi balçıktan yoğurdun yaptın,
Yapıp da neylersin bundan sana ne.
Halk ettin insanı saldın cihana,

Salıpta neylersin bundan sana ne.


Bakkal mısın teraziyi neylersin,

İşin gücün yoktur gönül eylersin.

Kulun günahını tartıp neylersin,
Geçiver suçundan bundan sana ne.


Katran kazanını döküver gitsin,

Mümin olan kullar didara yetsin.
Emreyle yılana tamuyu yutsun,
Söndür şu ateşi , bundan sana ne.


Sefil düştüm bu alemde, naçarım,

Kıldan köprü yaratmışsın geçerim.

Sol köprüden geçemezsem uçarım,
Geçir kullarını, bundan sana ne.


Kaygusuz Abdal der, cennet yarattın,

Cehenneme nice kulları attın.
Nicesin ateş-i aşk ile yaktın,

Yakıpta neylersin, bundan sana ne.

Kaygusuz Abdal


Kaygusuz Abdal için buradan , Abdal Musa içinse, şuradan bilgilenebilirsiniz.Daha fazla fotoğraf için bakınız buraya.