Çarşamba, Şubat 01, 2012

Paganizmin Dehası

  Paganizm, öncelikle Hıristiyanlığın tam karşıtıdır; ve rahatsız edici gücünü, belki de kalıcılığını tam da buna borçludur.
*   Dualist değildir ve ne ruhu bedenin; ne de inancı bilginin karşısına koyar.
*   Bireysel ve toplumsal yaşamın rastlantılarının yansıttığı güç ve anlam ilişkilerine ( dışsal bir kural olarak) ahlak tahsis etmez.
*   Tüm olayların bir işaret olduğunu ve tüm işaretlerin anlamı olduğunu ileri sürer.
*   Kurtuluş, aşkınlık ve gizem ona temelden yabancı şeylerdir. Bunun sonucu olarak yeniliği ilgiyle ve hoşgörüyle karşılar; tanrıların listesini uzatmaya her zaman hazırdır.
*   Sentezden değil eklemeden ve munavebeden anlar.( Bu kuşkusuz hıristiyan misyonerliği yüzünden yanlış anlaşılmasının en derin ve kalıcı nedenidir.)
*   Kendi adına asla bir misyonerlik pratiği yoktur.
----------------------------------------------------------
*   Doğanın efendisi değil, onun bir parçası olunduğu düşünülür.
*   Pagan inancının temeli "Gaia", kutsal kitabı doğadır. 
  "Cennet", "cehennem" inancı olmadığı gibi "Şeytan" inancı da yoktur.
*   Yaşamın sonsuz döngüsüne inanılır, içsel bir huzur hedeflenir.

Kaynak :  Paganizmin Dehası
/ Marc Augé / Dost

1 yorum:

ka dedi ki...

çok güzel alıntılar yayımlıyorsun; ben de mistisizm ve hinduizme baktım tam şu ara; mistisizmin vurgusu bütüne, hinduizmin ise farklılıklarla kapsayıcılığa; bazı önermeleri çürütemeyiz; münavebenin bir sınırı var; genelde tüm dinler insani yorumlar üretebilmişler; gayri-insani yorumlar da; paganlığın bir ucu da arenalarda vahşi hayvanlarla karşılaşmayı içeriyordu; tanrıları insana daha yakındır; insanlara aşık olurlar; onlardan doğururlar, doğurturlar,,, bir nüans ekleyeyim, salt dişi ilk'eye bağlanmazsa (gaia'ya) erkek ilk'e kronostur; toprak ve zaman (tanrı değiller, titan,,, biraz daha derine işaret eden hoş bir bağlantı var,,, ikibaşlıdır,,, biri 'gece'den üretir çoklu söylemi,,, spartalılarda uyku ve ölüm ikiz olarak görülürdü,,, gece güzel bir fondip,,, diğerinin kafası daha çok çalışır sanki,,, khaos'tan doğar her şey,,,

Allah da süper bi şey; süpermanden daha süper bi şey; otoriteye ve hiyerarşiye meşruiyet veren iki durum var; ilki bilgiye sahip olmak, ikincisi için liyakat (ki ilkinden türemiştir)))