Cuma, Nisan 10, 2009

Özgürlük Fethedilir


Ezenin imajını içselleştirerek ezenin ilkelerini benimsemiş haldeki ezilenler, özgürlükten korkar haldedirler. Özgürlük onların bu imajı reddetmelerini, yerine özerkliği ve sorumluluğu getirmelerini gerektirirdi. Özgürlük fethedilir, armağan olarak alınamaz. Özgürlüğün izini, sürekli ve sorumlulukla sürmek gerekir. Özgürlük insanın dışında bir ideal değildir; mit haline gelen bir fikir de değildir. İnsanın yetkinleşme arayışının olmazsa olmaz koşuludur.
Paulo Freire
/Türkçe : D. Hattatoğlu-Erol Özbek

/Ezilenlerin Pedagojisi
Hiç yorum yok: