Perşembe, Şubat 19, 2009

Reel Atatürkçülük

Amerikancılıktır, Amerikan üsleridir, Natoculuktur, Kore'ye, Somali'ye, Afganistan'a asker göndermektir.Bağnaz milliyetçiliktir, devleti kutsayıp fetişleştirmektir, İMF'ciliktir, ülkenin geleceğini çokuluslu şirketlerin insafına terketmektir. Cuntacılıktır, militarizmdir, yurt dışındaki imamların maaşlarını Suudi Rabıta örgütüne ödetmektir. Aydınlanmanın, demokratikleşmenin, sosyalizmin önünü kesmek üzere devlet desteği ve olanaklarıyladinci gericiliği besleyip, sonra da irticayla mücadele adı altında "postmodern darbe" yapmaktır. Sosyalizm düşmanlığıdır, özgürlük ve demokrasi fobisidir, iç ve dış düşmansız yaşayamamaktır.Farklı düşünmenin hain, muhalifin düşman sayılmasıdır. Toplumun rantiyeler ve spekülatörler tarafından rehin alınmasıdır. Ülkenin varını yoğunu özelleştirme adı altında yağmalamaktır, kürt varlığının inkarıdır. Muvazaa ( danışık ) partileriyle halkı oyalayıp demokrasi oyunu oynamaktır. Susurluk'tur, Şemdinli'dir.

/ Fikret Başkaya


EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu


Hiç yorum yok: