Cumartesi, Nisan 05, 2008

Nefes


Bir nefesçik söyleyeyim,
Dinlemezsen neyleyeyim,
Aşk deryasın boylayayım,
Ummana dalmaya geldim.
 
Ben Hak'la oldum aşina,
Kalmadı gönlümde nesne,
Pervaneyim ateşine,
Oduna yanmaya geldim.
 
Aşk harmanında savruldum,
Hem elendim hem yuğruldum,
Kazana girdim kavruldum,
Meydana yenmeye geldim.
 
Ben Hakk'ın edna kuluyum,
Kem damarlardan biriyim,
Ayn-ı cemin bülbülüyüm,
Meydana ötmeye geldim.
 
Pir Sultan'ım der gözümde,
Hiç hata yoktur sözümde,
Eksiklik kendi özümde,
Darına durmaya geldim.
 Pir Sultan

Kuşbakışı : Bir Nefesçik Söyleyim / Hale Gür

Şiirin Sözlüğü :
nefes :
Alevi ve Bektaşilerin görüş ve
düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir.(TDK)
aşina : Bildik,tanıdık.(TDK)
ayn-ı cem :
Cem ayini.
od :
Ateş.
kem :
Noksan, eksik (TDK)
edna :
Çok aşağı, alt düzeyde.(TDK)
umman :
Okyanus. (TDK)
dara durmak :
Alevi-Bektaşi meclislerinde
verilen sembolik bir ceza.Baba-dede tarafından
yönetilen muhakeme neticesinde bir kişinin
kabahatli olduğuna karar verildiğinde kişi dara
durur, yani dimdik hazırol vaziyetinde
kıpırdamadan bekler kibu eylemsizliğin anlamı;
"kabahatimi kabul ediyorum ve uygun göreceğiniz
cezaya rıza gösteriyorum" mealindedir.çoğunlukla
canın dara durması affedilmesi için kafidir.
(sozluk.sourtimes.org)


HABER : "VER PARAYI,VUR BALTAYI" YASASI (ntvmsnbc)
Hiç yorum yok: