Pazartesi, Ekim 20, 2008

Yalan Dünya


Yürü bire yalan dünya,
Sana konan, göçer bir gün.
İnsan bir ekine misal,
Seni eken, biçer bir gün.

Ağalar, içmesi hoştur,
O da züğürtlere güçtür,
Can, kafeste duran kuştur,
Elbet uçar gider bir gün.

Aşıklar der ki, n'olacak,
Bu dünya mamur olacak,
Haleb'i Osmanlı alacak,
Dağı taşa katar bir gün.

Yerimi serin bucağa,
Suyumu koyun ocağa,
Kafamı alıp kucağa,
Garip anam, ağlar bir gün.

Yer yüzünde yeşil yaprak,
Yer altında kefen yırtmak,
Bastığımız kara toprak,
Boyumuzu aşar bir gün.

Bindirirler cansız ata,
İndirirler tuta tuta,
Var dünyadan yol ahrete,
Yelgin gider, salın bir gün.


Gör yastığa düşer başım,

Gözlerimde kurur yaşım,

Belki de bir can yoldaşım,

Kefenimi biçer birgün.


Karac'oğlan der naşıma,

Çok işler gelir başıma,

Mezarımın baş taşına,

Baykuş konar, öter bir gün.

Karacaoğlan
Hiç yorum yok: