Cumartesi, Mart 22, 2008

Biz ve Onlar


İçlerinden geçenleri anlıyorduk, söylemediklerini.
Yoksulsunuz, iğrençsiniz, diyorlardı,
ne giysiniz var dolabınızda,
ne iki türlü yemeğiniz, ne de paranız,
sevginize karnımız tok,
özgürlükse özgürlük bizim için,
Sırıtmaya bile gerek duymadan
arkalarını dönüyorlar soframıza.
Oysa biz alın terimizi bölüşürüz,
yağma ve harç bilmeyiz.
Tütünü öküz için icat ettik,
sürerken bir cıgara içimi dinlensin diye.
Öküz bizsek, hani soluk alacak vakit nerde!
Bu yüzden hor bakıyorlar bize, kanımızı içtiklerinden.
Bencillik en büyük bereket onlara,
beylikleriyse en büyük dolap.
Oktay Rifat

Kanat Genişliği : ...
Resmi ideolojiyi oluşturmak için "bilgi" kanallarını denetlemek , bazı bilgilerin kitlelere ulaşmasını engellemek , kitlelerin bilincinde bir boşluk yaratmak üzere , kendi geçmişi ile bağlarını koparmak, iktidardaki sınıfların çıkarına uygun bir bilgi ağı oluşturmakla mümkündür. Cumhuriyet aydınlarının işlevi de böyle bir resmi ideolojiyi üretmek olmuştur. Bu amaçla yakın tarih tahrif edilmiş, Kürt kimliği inkar edilmiş, milli mücadelenin gerçek dışı bir versiyonu geliştirilmiş, son tahlilde emperyalizmle bir uzlaşma olan milli mücadele mazlum halklara kurtuluş yolunu gösteren ilk antiemperyalist hareket olarak gösterlmek istenmiştir.
(1920'li 1930'lu yıllarda)Türk aydınları herzamankinden daha fazla hurafe üretmişler, M. Kemal'i putlaştırmayı marifet saymışlardır.
...
Gerçek toplumsal dönüşümlerin ortaya çıkmadığı koşullarda inkılapları idealize edip yücelttiler. Kapalı bir kültür oluşturdular. Yaydıkları resmi ideoloji ile toplumun tamamını temsil ettiklerini sanmalarına rağmen, aslında palazlanmakta olan sermaye sınıfının çıkarlarını meşrulaştırdılar.Ne var ki yeni sömürgecilik geliştikçe , sermaye sınıfı palazlandıkça eski yerel koalisyon ortaklarını askeri - sivil bürokrat cumhuriyet aydınlarını dışlayacaktı. Batıya olan kültürel, ideolojik ve bilimsel bağlılık Türk aydınının
orjinal ürünler vermelerini engellemiştir. Üstelik giderek kendi realitelerine yabancılaşmışlardır.
Fikret Başkaya /
Paradigmanın İflası / Özgür Üniversite Kitaplığı

Hiç yorum yok: